1η Μαΐου

Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα 1η Μαΐου. Μπορείτε ομως να κλείσετε γήπεδο για παιχνιδι
Επιστροφή στο ιστολόγιο